Untitled

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

สำรวจความคิดเห็น

Counter

  • ขณะนี้006460
  • วันนี้006460
  • สัปดาห์นี้032161
  • เดือนนี้133423
  • ทั้งหมด1672521
  • IP คุณ54.157.226.227

10:33:37 PM
S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

เก็บตกภาพ บรรยากาศการรำบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี 2560
                กระผม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี  มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็น “เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่งการบริการ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  เมืองแห่งการศึกษา  เพื่อก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”  ทั้งนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองที่ต้องมีการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น...