Untitled

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

สำรวจความคิดเห็น

Counter

  • ขณะนี้004870
  • วันนี้004870
  • สัปดาห์นี้040880
  • เดือนนี้137345
  • ทั้งหมด1846727
  • IP คุณ23.20.225.97

05:25:17 PM
S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

         เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บริเวณสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และผู้บริหารเทศบาลนำพนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล  อีกทั้งยังตระหนักเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมือง ท้าวเวสสุวัณ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบานครอุดรธานี จากนั้นนายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้กล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กรให้คงอยู่ต่อไป
                กระผม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี  มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็น “เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่งการบริการ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  เมืองแห่งการศึกษา  เพื่อก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”  ทั้งนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองที่ต้องมีการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น...