"❤️เราทำความดี ด้วยหัวใจ❤️"

"❤️เราทำความดี ด้วยหัวใจ❤️"

27 กรกฎาคม 2561 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันลอกคลองเลียบทาง รถไฟ ซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำจากเขตเมืองออกนอกเมืองในการแก้ปัญหาน้ำท่วม แม้วันนี้มีฝนตก พื้นที่ไม่สะดวก แต่ด้วยห้วใจจิตอาสา เราก็ออกมาร่วมกันลอกคลองตัดต้นไม้ วัชพืชและแปรอักษร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 27, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 78