โครงการเปิดห้องเรียนหนูดีสู่โลกกว้างทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา รองนายกเทศมนตรีนครอุดราธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดห้องเรียนหนูดีสู่โลกกว้างทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 14, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 386