เทศบาลนครอุดรธานี ปรับปรุงทางเท้าให้สวยงาม บริเวณถนนศรีสุข

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ออกตรวจสอบการปรับปรุงทางเท้าถนนศรีสุขตลอดสาย ทางเท้าจะสวยงาม ประชาชน ร้านค้าต้องช่วยกันดูแลรักษา

จำนวนผู้เข้าชม: 385