เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนภายในจังหวัดอุดรธานี จัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

         เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนภายในจังหวัดอุดรธานี จัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล ตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กร สมาคม สโมสร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานีได้ถูกบรรจุในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลา 3 วัน โดยมีกิจกรรมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์  การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน     การเขียนอักษรจีน   วัฒนธรรมการชงชา   การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากประเทศจีน กิจกรรมการประกวดมิสอาหมวยอุดรธานี  กิจกรรมการประกวดเชิดสิงโตดอกเหมย การประกวด Kid Chinese และกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง ตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ควรแก่การรักษา ซึ่งปัจจุบันยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลตรุษจีนไว้จนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย
วันที่เผยแพร่: 
Friday, February 16, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 221