เทศบาลนครอุดรธานีจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2561

เทศบาลนครอุดรธานีจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2561
เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ปีนี้เป็นปีที่ 19 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตำรวจ ทหาร และประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในครั้งนี้ โดยได้อัญเชิญเทียนพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระอารามหลวง ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ และวัดมัชฌิมาวาส

วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 3, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 86