เชิญผู้ลงทะเบียนปั่น “Bike อุ่นไอรัก” ลำดับที่ 10,001-21,058 รับเสื้อพระราชทานในวันที่ 10-11 มกราคมนี้

เชิญผู้ลงทะเบียนปั่น “Bike อุ่นไอรัก” ลำดับที่ 10,001-21,058 รับเสื้อพระราชทานในวันที่ 10-11 มกราคมนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่ระบุในบัตรประชาชน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดอุดรธานี สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ลำดับที่ 1-10,000 เมื่อวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี บัดนี้จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานเสื้อยืดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เพิ่มเติม จำนวน 11,058 ตัว ครบตามจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ จังหวัดอุดรธานีจึงขอแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดอุดรธานีลำดับที่ 10,001-21,058 เข้ารับเสื้อยืดพระราชทานฯ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ปรากฏตามบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี/เขตเทศบาลนครอุดรธานี และผู้ที่ลงทะเบียนฯ ลำดับที่ 1-10,000 ที่ยังไม่มารับเสื้อยืดพระราชทาน ขอให้มาติดต่อขอรับเสื้อ ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 10-11 มกราคม 2562 นี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 17