เชิญชวนผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

รับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ (mobile application) เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร


1. ภาพถ่ายร้านค้า
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย หน้าแรก และ หน้าที่มีรายการเคลื่อนไหว (ชื่อตรงกับใบทะเบียนพาณิชย์) 
3.พิกัดที่ตั้งร้านค้า (ละติจูด ลองจิจูด) 
4.สำเนาทะเบียนพาณิชย์
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี (กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด) เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๑๗๔๙ สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี (กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด) 


***สำหรับร้านค้าที่สมัครไว้ตั้งเเต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 เเต่ยังไม่ได้รับเครื่อง สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้*** 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ (PDF) เอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 10, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 137