อุดรธานี ฮาล์ฟ มาราธอน 2561 “วิ่งเป็ดอุดร” ได้ประสบความสำเร็จด้านการจัดการแข่งขัน จบฉากได้อย่างประทับใจ

27 พฤษภาคม 2561 อุดรธานี ฮาล์ฟ มาราธอน 2561 “วิ่งเป็ดอุดร” ได้ประสบความสำเร็จด้านการจัดการแข่งขัน จบฉากได้อย่างประทับใจ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยจำนวนนักวิ่งจากทั่วประเทศ กว่า 7,000 คนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกันในวันนี้ 6,978 คน แบ่ง เป็น ระยะ21 กิโลเมตร จำนวน 1,669 คน ระยะ 10.5 กิโลเมตร จำนวน 2,993 คน และระยะ 5 กิโลเมตร จำนวน 2,316 คน นับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการกีฬาในเมืองอุดรธานี ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้มีกระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เขตเทศบาลกว่า 50 ล้านบาท จากการจับจ่ายและการจองห้องพักโรงแรมกว่า 3,000 ห้อง เรียกได้ว่านอกจากจะส่งผลให้มีการออกกำลังกายให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังช่วยให้เงินสะพัดในเทศบาลนครอุดรธานีมากขึ้นอีกด้วย

คาดว่าในปี 2562 เราจะเพิ่มการรองรับปริมาณนักวิ่งให้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวน 10,000 คน เพื่อให้เทศบาลนครอุดรธานี เป็น Healthy City นครที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกินในเขตเทศบาลต่อไป แล้วพบกันใหม่ในการจัดกิจกรรม “อุดรธานี ฮาล์ฟ มาราธอน 2562”

 

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, May 27, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 198