อบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย เพศสัมพันธ์และยาเสพติด

กลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย เพศสัมพันธ์และยาเสพติด พร้อมทั้งตรวจคัดกรองหาสารเสพติดนักเรียน ณ โรงเรียน เทศบาล 6

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 14, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 191