หยุดให้บริการด้านงานราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

         ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การหยุดให้บริการด้านการทะเบียนและบัติประจำตัวประชาชน ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 นั้น กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การหยุดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และจะเปิดให้บริการ  ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร (PDF) แนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 30, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 224