สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขต สพป.อด.เขต 1

ท่านรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา) และท่าน ผอ.สำนักการศึกษา (นางกนกอร ไชยมูล) พร้อมคณะฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผอ.เขต สพป.อด.เขต 1

วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 30, 2016
จำนวนผู้เข้าชม: 178