สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำประชาพิจารณ์ การใช้บริเวณทุ่งศรีเมืองและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำประชาพิจารณ์การใช้พื้นที่บริเวณทุ่งศรีเมืองและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต ในวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 11, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 268