สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ที่สถาบันพระปกเกล้ามุ่งให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยรูปแบบของนิทรรศการไว้ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เรื่องของประชาธิปธรรมราชา ส่วนที่ 2  เรื่องเมืองไทยในอดีต ส่วนที่ 3 มณฑลอุดร แต่กาลก่อน อุดรธานี การจัดนิทัศการครั้งนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดและประเทศชาติ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้อย่างยิ่ง ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 15 พฤษภาคม 2561

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 28, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 163