ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ การบำรุง การดูแลรักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมือง ตามแนวทางการพิจารณาของคณะทำงานร่างระเบียบการใช้ การบำรุง การดูแลรักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ การบำรุง การดูแลรักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมือง
ตามแนวทางการพิจารณาของคณะทำงานร่างระเบียบการใช้ การบำรุง การดูแลรักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิติกร เทศบาลนครอุดรธานี
โทร.042 325176-85 ต่อ 4107
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 6, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 47