ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริการศูนย์ FIX IT CENTER ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านช้าง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี และท่านรองกิตติกร ท๊ฆธนานนท์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต4 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริการศูนย์ FIX IT CENTER ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านช้าง ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การบริการซ่อม Repair เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ การบริการสร้าง Build การสร้างอาชีพใหม่ และอบรมต่อยอดตามความต้องการของชุมชน การบริการพัฒนา Top-Up การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ร่วมฝึกทักษะอาชีพใหม่ๆได้ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2561 ณ ชุมชนบ้านช้าง และวันที่ 3-6 เมษายน 2561 ณ ชุมชนโพธิ์ทอง

จำนวนผู้เข้าชม: 142