ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสหัช นุ่มวงศ์ ปลัดเทศบาล และ ผอ.สำนักการช่าง ผอ.กองการแพทย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครภูเก็ต นำโดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และทีมผู้บริหาร จำนวน ๑๐ คน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครอุดรธานี”

©️ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, January 10, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 277