รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

         ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศขายเวลาการรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1ออัตรา บ้านพักพนักงานเทศบาลและข้าราชการโครงการ 1,2 ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่เทศบาลนครอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 2, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 368