รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขายสินค้าในโครงการตลาดประชารัฐตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย. นี้

         นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม และวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ ส่วนกรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตั้งแต่วันนี้ (10 พ.ย. 2560 ) ถึง 30 พ.ย. 2560 โดยการลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนให้ประชาชนได้มีตลาดจำหน่ายสินค้า ขณะที่สินค้าที่ประชาชนจะนำมาจำหน่ายนั้นขอให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของผู้บริโภค

         อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าหลังการเปิดลงทะเบียนฯเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560 แล้วจะมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของประชาชนที่ต้องการขายสินค้าให้เหมาะสมกับตลาด และไม่ให้เกิดการจำหน่ายที่ซ้ำซ้อนและจะเปิดให้เริ่มจำหน่ายสินค้าในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 10, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 246