ยินดีกับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2559 ประเภททั่วไป สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2559 ประเภททั่วไป สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 6,000,000 บาท จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, February 23, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 395