พิธีมอบนโยบายและมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ประชาชน "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วม พิธีมอบนโยบายและมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ประชาชน "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม "โดยมี พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 182/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไข ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เพื่อกำกับการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกลไกในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่เหมาะสม
และเป็นธรรม สำหรับโฉนดที่ดินที่มอบให้ประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี 346 ฉบับ กาฬสินธุ์ 5 ฉบับ ขอนแก่น 43 ฉบับ นครพนม 151 ฉบับ บึงกาฬ 11 ฉบับ มหาสารคาม 5 ฉบับ มุกดาหาร 3 ฉบับ ร้อยเอ็ด 40 ฉบับ เลย 7 ฉบับ สกลนคร 15 ฉบับ หนองคาย 65 ฉบับ และหนองบัวลำภู 89 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 780 ฉบับ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,700 ไร่ 23 งาน 521 ตารางวา
คิดเป็นมูลค่า 1,825,572,144 บาท
ในพิธีมีการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชน จำนวนกว่า 700 คน ครั้งละ 15 คนตามลำดับ จากนั้น พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและทักทายประชาชน เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความ ความอบอุ่นและรอยยิ้มจากของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 16, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 144