ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1/2560

จำนวนผู้เข้าชม: 324