ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมความรู้เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดสู่การปฏิบัติมุ่งพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมความรู้เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดสู่การปฏิบัติมุ่งพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 160 คน

จำนวนผู้เข้าชม: 307