ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่(City RTI) เทศบาลนครอุดรธานีครั้งที่ิ 1/2560

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา10.00-16.00 น.
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่(City RTI) เทศบาลนครอุดรธานีครั้งที่1/2560
โดยท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี และผู้แทนจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของเทศบาลนครอุดรธานี ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น3 เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีเครือข่ายลดอุบัติเหตุระดับจังหวัดและหน.ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมรวม 50 คน
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 9, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 90