ประชุมกำหนดการจัดกิจกรรมวันครูในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ประธานกรรมการ หัวหน้า ผู้ช่วยที่รับผิดชอบการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมวันครู ขึ้นในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 119