ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ด้วยรัฐบาล ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ที่ถือบัตรสวัดิการเเห่งรัฐ ในการซื้อสินค้า นั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ ส่งใบสมัครหรือเอกสารได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เลขที่ ๑๗-๑๘ ถนนสี่ศรัทธา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๑๗๔๙ รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วย

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 9, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 47