ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน ๕ อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารเเบบท้าย

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน ๕ อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารเเบบท้าย

ตำแหน่งประเภททั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง  จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ปง/ชง จำนวน ๑ อัตรา
ตำเเหน่งพนักการธุรการ ปง/ชง จำนวน ๑ อัตรา
 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
๑. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชก/ชพ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปก/ชก จำนวน ๑ อัตรา

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 8, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 64