ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

         ตามที่เทศบาลยครอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยรับสมัครจำนวน 8 ตำแหน่ง (24 อัตรา) ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2560 และทำการเลือกสรรฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

         บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 9, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 724