ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง

         ตามที่เทศบาลนครอุดรธษนี ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกอศเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 และกำหนดให้มีการรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้ โดยเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวสสุวัน (ชั้น 3)  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามในไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, February 24, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 831