ประกาศรับสมัคลุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา บ้านพักพนักงานเทศบาลและข้าราชการโครงการ 1,2 ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ชั้น 1 งานพัฒนากิจการพาณิชย์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วยพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 27, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 329