ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2561

 

         ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ เวทีการประกวดฯ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, December 6, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 55