ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน กบ-๔๙๓๑ อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
และประกาศเผยเเพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 30, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 33