ประกาศถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี

 เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี โดยสำนักการคลังจะเปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า (เฉพาะอาหารเท่านั้น) ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้าหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี โดยใช้หลักเกณฑ์การจับสลากและให้ผู้ประกอบการ 1 ท่าน ต่อ 1 ล็อค เท่านั้น

**โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง

 

สำนักการคลัง
12 มกราคม 2561

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 12, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 189