ประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านดนตรีและนันทนาการ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พบปะและร่วมให้กำลังใจแก่เยาวชน ที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2651 ณ บริเวณเวทีการประกวดวงดนตรีสตริง หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Monday, December 3, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 33