ปฏิบัติการลอกคลองถนนรอบเมือง และลอกคลองระบายน้ำที่ซอยรักชาติ 2 เพิ่มศักยภาพการระบายของเทศบาลนครอุดรธานี

ปฏิบัติการลอกคลองถนนรอบเมือง และลอกคลองระบายน้ำที่ซอยรักชาติ 2 เพิ่มศักยภาพการระบายของเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, June 20, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 92