นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนจังหวัดอุดรธานี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดอุดรธานีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมเวสสุวรรณชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา

จำนวนผู้เข้าชม: 136