ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 392