ต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

วันที่9ก.พ.60 เวลา 09.00 น.ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ โรงเรียน เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

จำนวนผู้เข้าชม: 456