ต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ท่านนายกอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ พร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน วันที่ 6-7 มีนาคม 2560

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 8, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 179