จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน

รายละเอียดดังแนบ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 16, 2016
จำนวนผู้เข้าชม: 1,055