จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียดดังแนบ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 17, 2016
จำนวนผู้เข้าชม: 547