จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี รายละเอียดดังแนบ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 16, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 408