จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง)

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง) 

รายละเอียดดังแนบ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 15, 2016
จำนวนผู้เข้าชม: 683