จ.อุดรธานี จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

         จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธในพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้รับมอบจากทายาทราชสกุลทองใหญ่ มาเก็บรักษาไว้เพื่อจัดแสดงให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมพระปรีชาทางการทหาร พร้อมจัดพิธีรำบวงสรวงท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายเสมือนน้ำพระพุทธมนต์ที่ประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอุดรธานี

         เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 19.00 น. ที่ลานพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธในพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขึ้นประดิษฐานหน้าพระอนุสาวรีย์ โดยมีพลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พลตำรวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี อัญเชิญศาสตราวุธขึ้นประกอบพิธีบวงสรวงด้วย โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธี

         นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นับเนื่องจากเมื่อต้นรัตนโกสินทร์ศก 112 ตรงกับปีพุทธศักราช 2436 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยได้เกิดกรณีพิพาทดินแดนกับประเทศฝรั่งเศสๆ ได้ส่งเรือรบเข้ามาปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาบังคับให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันให้แก่ฝรั่งเศส และประเทศไทยต้องไม่มีกองกำลังทหารในรัศมี 25 กิโลเมตร บนฝั่งฟากตะวันตกแม่น้ำโขง ซึ่งในขณะนั้น

         พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ผู้สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือมีกองบัญชาการตั้งอยู่ ณ เมืองหนองคาย จำเป็นต้องย้ายที่ตั้งกองบัญชาการลงมาทางใต้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 และทรงเล็งเห็นว่า บ้านหมากแข้ง มีชัยภูมิเหมาะสมทั้งทางการทหารและปกครอง จึงได้ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการและพัฒนาเจริญรุ่งเรืองมาเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขณะดำรงพระชนม์ชีพ ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง ที่ปรีชาสามารถยิ่ง อีกทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการหลายแขนง ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมล้อมพระราชวัง แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ที่ยกกำลังไปปราบปรามพวกฮ่อ ณ มณฑลลาวพวน ผู้บังคับราชการทหารประจำซองในพระบรมมหาราชวัง เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารเรือและองคมนตรี ในโอกาสสำคัญยิ่งที่จังหวัดอุดรธานีได้พัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปีที่ 125 และจะครบรอบเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยดำริของนายพลากร สุวรรณรัฐ องมนตรี ทายาทราชสกุล “ทองใหญ่” และนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นทายาทราชสกุลสืบเชื้อสายทางมารดา ได้มีความประสงค์ส่งมอบศาสตราวุธในพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่เก็บรักษาไว้ให้จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดแสดงไว้ให้ประชาชน อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมพระปรีชาทางการทหาร โดยได้ส่งมอบศาสตราวุธให้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 องค์ และจังหวัดได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธทั้ง 3 องค์ ส่งมอบให้กับเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้ชื่นชมพระปรีชาทางการทหาร

         อนึ่งในโอกาสนี้ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ได้รำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยขณะรำบวงสรวงฝนโปรยปรายเสมือนหนึ่งน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเพื่อให้ชาวอุดรธานีร่มเย็นเป็นสุข

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6008150010088

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, August 15, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 184