จนท.งานป้องกันฯ ได้ทำการฝึกซ้อมแผนการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.45 น. จนท.งานป้องกันฯ ผลัดที่ 2  ได้ทำการฝึกซ้อมแผนประจำสัปดาห์ ดังนี้
 1. การใช้อุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง
 2. การฝึกแบกสาย , วิ่งสาย , ตัดข้อต่อ  สายดับเพลิง
 3. การใช้สัญญาณการใช้รหัสมือ  ในการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 14, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 422