ขอเชิญชวนเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประกวดวงดนตรี Udon Love Music Season 8

         ขอเชิญชวนเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประกวดวงดนตรี ระดับอายุไม่เกิน 22 ปี ในงาน Udon Love Music Season 8  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาการรับสมัคร เกณฑ์การตัดสินการประกวด หลักฐานประกอบการรับสมัคร และใบรับสมัครได้ตามไฟล์เอกสาร (PDF) แนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 7, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 228