ขอเชิญชวนจิตอาสาด้านงานโยธาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “งานโยธาจิตอาสา”

         ขอเชิญชวนจิตอาสาด้านงานโยธาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “จิตอาสาโยธา” เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานการร่วมกิจกรรม เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าร่วมกลุ่มโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, October 12, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 80