กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทุ่งศรีเมือง
แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และได้ทำการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยมี ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมยืนตรงถวายความเคารพ น้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม รวมถึงเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญูต่อคุณพ่อโดยให้ลูกมอบมาลัยกรพร้อมกราบคุณพ่อพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่น โดย พ่อดีเด่นตัวอย่าง ประจำปี 2561 เทศบาลนครอุดรธานี คือนายสำเริง สัมฤทธิ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รวมถึงพ่อดีเด่นของชุมชน จำนวน 99 คน ,พ่อดีเด่นนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 50 คน , พ่อดีเด่นพนักงาน/พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร จำนวน 17 คน รวมเป็นจำนวน 166 คน

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 5, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 52