กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นาย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 89 รูป ถวายพระราชกุศล (เวลา 7.00 น. ณ บริเวณหน้า หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ) จากนั้น ในหอประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันเข้าร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ขึ้นถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายบังคมอย่างพร้อมเพียง

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 5, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 52